10 tegn på at frykt for å feile holder deg tilbake i businessen

 

Prokrastinering, det å utsette ting, handler egentlig om vår frykt for å feile.

Vi lar ofte den frykten stoppe oss i det vi ønsker å gjøre. Vi bruker utsettelsen som en beskyttelse mot de ubehagelige følelsene av å bli dømt av andre, avvist og av å føle oss dumme, uinteressante og ubetydelige.

Ingen liker å feile, men for noen blir den frykten en overskyggende mental blokkering mot å gjøre det som vil gi de suksess. For suksess er jo et resultat av prøving og feiling – det er slik vi vokser og blir bedre.

Så i frykt for å feile så saboterer de seg selv ubevisst, og dermed saboterer de sin egen sjanse for å lykkes, til å skape det de drømmer om, til å bidra på en større måte og til å få ut det fantastiske potensialet som bor i oss.

10 tegn på at du lider av frykt for å feile – og at det holder deg tilbake i businessen

✅ Å feile gjør deg redd for hva andre vil si og tenke om deg.

✅ Å feile får deg til å tvile på om du har det som trengs for å gå etter det du ønsker.

✅ Å feile gjør deg redd for at folk skal dømme deg og avvise deg.

✅ Å feile får deg til å tvile på hvor smart og flink du er.

✅ Å feile gjør deg redd for å skuffe de du bryr deg om, for å ikke få deres anerkjennelse.

✅ Du snakker deg ned på forhånd ved å si at du ikke forventer å lykkes, slik at du
reduserer forventningene til deg.

✅ Når du feiler så er det vanskelig for deg å se for deg hvordan du kunne ha gjort noe
annerledes for å lykkes. Du tror det vil være slik for alltid.

✅ Du får ofte vondt i magen, hodepine eller andre fysiske symptomer i siste liten som
forhindrer deg i å fullføre det du har planlagt.

✅ Du blir ofte distrahert av andre mindre viktige (og lettere) oppgaver som hindrer deg i
å fullføre det du egentlig må gjøre.

✅ Du har en tendens til å utsette, prokrastinere, slik at du får for liten tid til å gjøre det du
må på en tilstrekkelig måte.

Vi utsette alle ting vi synes er uformfortable, men om det blir så ofte at du ikke kommer deg videre i f.eks. businessen er det lurt å ta tak i hvorfor den påvirker deg i så stor grad.

Rotårsaken til frykten for å feile ligger i vår underbevissthet, og det gjør det vanskelig å rasjonalisere den med vår bevissthet.

Men jeg har en metode for å finne og fjerne disse begransede tankene, og omprogrammere de slik at isteden bygger din selvfølelse og selvtillit og tar modige skritt fremover mot å realiserer det du drømmer om. Du kan lese mer om det her.

Alle feiler, og det er slik alle mennesker lærer og vokser.

Signatur Rikke Dørum Schönborn

«It’s not who you are that holds you back, it’s who you think your’re not.»

>