Hvordan bruke storytelling i markedsføringen - Business fra Hjertet

Vi mennesker elsker historier, og brukt de til læring og underholdning fra tidenes morgen. Styrken med historier er at de skaper følelser hos mottakeren som igjen skaper relasjoner. 

Storytelling er en form for innholdsmarkedsføring hvor vi kombinerer fortellinger med fakta for å formidle budskapet vårt på en måte som gjør at vi blir lettere husket, skaper engasjement og bygger relasjon med kunder og potensiell kunder.

Historiefortelling er et fantastisk verktøy for god kommunikasjon og påvirkning. Historiens kraft er at den skaper indre bilder og tilstedeværelse, og gir rom for gjenkjennelse og en følelse av tilhørighet.

Du kan bruke historiefortelling på forskjellige måter for å markedsføre deg. Både ved hjelp av egne og andres historier. Når du forteller en historie vil folk kjenne seg igjen i det du forteller og forholde seg til deg på en annen måte, de vil stole på deg, de vil snakke om deg, promotere deg – å kjøpe fra deg.

Her får du ulike forslag til hvordan du konkret kan implementere og bruke 6 historietyper for å tydeliggjøre og skape engasjement for budskapet ditt og din business. 

1. Hvem er jeg-fortellingen

For at folk skal lytte til deg å få tillit til deg er det viktig å fortelle noen historier som viser hvem du er. Det skaper trygghet ved at mottakeren føler at de kjenner deg litt, og det gjør de mer åpne for å ta i mot budskapet ditt – og huske det.

Når du skriver om deg så kan du gjenbruke den teksten på ulike flater:

 • Om-siden på nettsiden din
 • Forsiden på nettsiden (kortversjon)
 • I alle Om / Bio (beskrivelsen av deg, bedriften og hva du tilbyr) på sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn m.fl.
 • Introduksjon i foredrag, presentasjoner, kurs/workshop, podcast, intervjuer, webinarer
 • Promoteringsmateriell
 • Bruk historien din til å få medieomtale gjennom ulike vinklinger
 • Send ut til  e-postlisten din for å skape en relasjon til de som følger deg.
  La de bli kjent med deg på et dypere plan.

Du kan bruke dine historier til å bygge tillit å skape troverdighet gjennom bl.a.:

 • Poster på sosiale media
 • Blogginnlegg
 • Video og live-sendinger (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTub, på nettsiden din)
 • Stories (Facebook og Instagram) – kun synlig i 24 timer
  • Her kan du vise typisk livet i bedriften og «behind the scenes»
  • Fortell og vise hva du holder på med akkurat nå
  • Fortell en historie med bilder og video

 

2. Fortellinger om hvorfor er jeg her

Bruk denne fortellingen til å skape engasjement og åpenhet for det du brenner for. Vi kjøper ikke hva du gjør, men HVORFOR du gjør det. Det vil styrke og tydeliggjøre budskapet ditt, skape tillit og en relasjon samt få de til å handle av deg og anbefale deg videre.

Husk og vær ærlig og ekte – og fokuser på kunden!

Ofte flettes Hvem er jeg-historien inn i Hvorfor-historien og kan brukes på samme måte som listet over i punkt 1. Du kan også bruke Hvorfor-fortellinger til å skap engasjement blant de ansatte, team og andre for å få de med på din, eller bedriftens, visjon og misjon.

 

3. Visjonsfortellinger

Med visjonsfortellingen løfter du budskapet til en business med mening og påvirkning. Du forteller de om dine drømmer og at du har et høyere mål med det du gjør. Det er din og bedriftens «Nordstjerne» som du navigerer etter for å realiserer drømmen. Når du forteller en visjonshistorie vil det fremkalle indre bilder hos de som leser eller hører på, og de vil føle seg inspirert til å nå målet du og dere ønsker.

Visjonsfortellinger er også med på:

 • Å bygge merkevare
 • Skape entusiasme for bedriften og det dere ønsker å oppnå
 • Få flere følgere
 • Skape en bevegelse
 • Tiltrekke deg de rette kundene, de som resonnerer med din visjon

I fjor gav jeg bort 100 strategitimer i løpet av tre måneder etter å ha lest et sitat av Dalai Lama: «Det er den vestlige kvinne som skal redde verden
Dette ga så stor gjenklang i meg at jeg bestemte meg for at mitt bidra skulle være å gi bort disse gratis samtalene for å hjelpe andre businessdamer med å få sine gaver og talenter ut i verden slik at de i sin tur kan hjelpe sine kunder, som igjen hjelper sine kunder osv.

I markedsføringen av disse 100 gratisamtalene fortalte jeg om hvorfor jeg gjorde dette. Jeg fortalte om sitatet, og at min visjon er å bidra slik at flere kan leve av det de brenner for å drive business fra hjertet.  På den måten kan de hjelpe andre slik at vi sammen skaper positive ringvirkninger.  Jeg endte opp med å prate med 75 damer! Det var utrolig gøy, givende og lærerikt å snakke med disse flotte kvinnene (og to menn) som alle hadde en drøm og en visjon.

Jeg spurte de hva som var den utløsende årsaken til at de booket denne samtalen med meg. De fleste sa at det var fortellingen om min visjon og Dalai Lama-sitatet som gjorde utslaget.

 

4. Fortellinger om lærdom

Del av din kunnskap og dine erfaringer gjennom historier. Du kan bruke egne historier, men også vandrehistorier, lignelser og myter som formidler kunnskap på en indirekte måte gjennom bilder. Det gjør at det blir lettere å huske og forstå ditt budskap. Det er alltid noen som trenger å høre det du har å si, som trenger å lære det du kan og som trenger dine produkter og tjenester.

Du kan bruke fortellinger om lærdom til å:

 • Etablere deg som ekspert i ditt felt, og ta en posisjon i markedet
 • Bygge tillit å skape troverdighet
 • Fortelle om folk du har hjulpet, f.eks. case studies
 • Dele din kunnskap gjennom historier – hva har du lært, hva løste det
 • Fortelle om suksess, men også om feil og tabber som du har lært av
 • Fortelle historier som kunden kjenner seg igjen i enten fra et problemperspektiv, eller et løsningsperspektiv

 

5. Fortellinger om verdier i praksis

Istedenfor å skrive verdiene opp på en lapp å putte de i en skuff, eller å skrive på nettsiden: «Dette er våre verdier:….», så la verdiene skinne igjennom de historiene du forteller om og i din business. Historier som andre kan relatere seg til. La det skinne gjennom i tekstene på nettsiden, i dine innlegg, det du deler på sosiale medier, i hvordan du presenterer deg, bedriften og dine kundecase osv. Det vil bidra til å bygge tillit, skape troverdighet og bygge merkevaren.

REFLEKSJON:

 • Hvordan vises dine verdier i din business?
 • Tydeliggjør du dine verdier i din markedsføring?
 • Hvor kan du justere markedsføringen, og businessen, så den er mer i tråd med dine verdier?

 

6. Jeg vet hva du tror-fortellinger

Folk kan ha forskjellige grunner, motstand, unnskyldninger, myter, fordommer og andre følelser som gjør at de ikke lar seg påvirke av det du vil si og tilby.  Ofte handler det om at de ikke har nok, eller rett informasjon. Så ved at du adresserer disse motforestillingene bryter du ned det som hindrer de fra å kjøpe fra deg.

Les gjerne et tidligere innlegg hvor jeg bruker en fortelling om lærdom for å vise deg en erfaring jeg har med «Jeg vet hva du tror»-historie.

 

Til slutt vil jeg minne deg om at du er klar på hva målet med historien skal være. Hva ønsker du at andre skal få ut av historien.  Hvilket tema det skal omhandle, og om du vil inspirere, formidle kunnskap eller lære bort noe.

Vær alltid ekte – og vær deg! 
Bruk din stemme og ditt engasjement. Du har noe viktig å si!

BElive in YOUrself!

signatur_Rikke

>